Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện

# Chi tiết
Tên bài báo Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng (SWPEA2022) - NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2022
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Nguyễn Hồng Phong)
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vận dụng định lí STEINER-HUYGHENS để giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu định cỡ và kết cấu mạch truyền động thủy lực neo giữ liên hợp máy khi làm việc trên đất rừng có độ dốc cao.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến cơ tính mối hàn ma sát khuấy hai vật liệu có tính hàn khác nhau

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Mai Đăng Tuấn, Phạm Hoàng Anh

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Screening of aromatic rice lines by using molecular marker and sensory test.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2014

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 436

Số truy cập trong tháng: 239466

Tổng số truy cập: 820424

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn