Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Vai trò nghiên cứu khoa học gắn với công tác tác đào tạo

# Chi tiết
Tên bài báo Vai trò nghiên cứu khoa học gắn với công tác tác đào tạo
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 3-2020
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2020
Đường link
Số phát hành Số 3
Nội dung
Tác giả Nguyễn Đức Hải
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Physicochemical Properties of Vietnamese Tamarind Fish Sauce Fortified with Iron and Zinc during Storage

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Phụng Tiên

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Cách tìm ma trận chéo hóa được

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

“Ứng dụng kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình dạy học trên lớp.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phân tích thiết kế sát xi xe chữa cháy rừng đa năng bằng phần mềmAnsys workbench

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 346

Số truy cập trong tháng: 239376

Tổng số truy cập: 820334

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn