Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Disease-reducing effects and induced resistance against rice bacterial leaf blight of aqueous leaf extracts of Chromolaena odorata using foliar spraying

# Chi tiết
Tên bài báo Disease-reducing effects and induced resistance against rice bacterial leaf blight of aqueous leaf extracts of Chromolaena odorata using foliar spraying
Tên tạp chí Tạp chí Bệnh hại Thực vật
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 10-2022
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

“Quản lý dạy học (tự chọn) môn tiếng Anh các trường tiểu học ở thành phố Vĩnh Long”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2012

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vai trò và nhiệm vụ của đội ngũ cố vấn học tập trường đại học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Thành viên: Lê Văn Điệp

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Đánh giá độ chính xác công nghệ quét mẫu 3D của thiết bị HANDYSCAN700™ thông qua mẫu gia công trên máy CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Vũ Ngọc Long

Đơn vị: Ban giám hiệu

Difficulties faced by students in speaking English at Vinh Long University of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Lê Văn Điệp

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Phân loại và khoanh vùng 14 loại tổn thương phổi sử dụng mạng Nơ ron

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Trần Quốc Thịnh

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 112

Số truy cập trong tháng: 42292

Tổng số truy cập: 1306638

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn