Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Disease-reducing effects on rice bacterial leaf blight (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) of aqueous extracts of indigenous plants in the Mekong Delta of Vietnam

# Chi tiết
Tên bài báo Disease-reducing effects on rice bacterial leaf blight (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) of aqueous extracts of indigenous plants in the Mekong Delta of Vietnam
Tên tạp chí Bệnh hại Thực vật
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 12-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Chế tạo thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho người bị liệt, bị thoái hóa khớp chân

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Nguyễn Hồng Phong)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Research on the Influences of Forming Parameters on the Error of Width Dimension of Polylactic Acid Products by Fused Deposition Modeling Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Hiệp

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Experimental research determine dynamic type load of articulated vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Effect of Ignition Energy and Hydrogen Addition on Laminar Flame Speed, Ignition Delay Time, and Flame Rising Time of Lean Methane/Air Mixtures

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2931

Số truy cập trong tháng: 41310

Tổng số truy cập: 364482

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn