Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phát triển làng hoa sa đéc như một thương hiệu văn hóa đặc trưng

# Chi tiết
Tên bài báo Phát triển làng hoa sa đéc như một thương hiệu văn hóa đặc trưng
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Triết học
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2022
Đường link
Số phát hành ISSN 2734-990X
Nội dung
Tác giả Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vận dụng định lí STEINER-HUYGHENS để giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

A simulation study on performance characteristics of simulated biogas engine with high compression ratio

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Dự đoán và cảnh báo thông số chất lượng nguồn nước Đồng Bằng Sông Cửu Long sử dụng thuật toán học sâu

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn, Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Ngọc Tuấn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

“Quản lý dạy học (tự chọn) môn tiếng Anh các trường tiểu học ở thành phố Vĩnh Long”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2012

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2723

Số truy cập trong tháng: 41102

Tổng số truy cập: 364274

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn