Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phát triển làng hoa sa đéc như một thương hiệu văn hóa đặc trưng

# Chi tiết
Tên bài báo Phát triển làng hoa sa đéc như một thương hiệu văn hóa đặc trưng
Tên tạp chí Tạp chí Văn hoá Nghệ Thuật
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2022
Đường link
Số phát hành ISSN 0866-8655
Nội dung
Tác giả Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Technical Parameters Influencing to Cayratia trifolia Fox Grape Wine Making

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Học lập trình vi điều khiển họ 8051 trên Proteus

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và ứng dụng thiết bị thu hoạch lác

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng Web ngữ nghĩa cung cấp thông tin về phòng chống dịch hại trên cây lúa

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2966

Số truy cập trong tháng: 41345

Tổng số truy cập: 364517

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn