Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

# Chi tiết
Tên bài báo Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 05-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Hồ Hữu Chấn, Phan Hoàng Sơn, Đỗ Hoài Phong (Thành viên ngoài trường/khác: TS Trần Đăng Quốc)
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Điều khiển vị trí động cơ DC sử dụng phương pháp hồi tiếp trạng thái

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Lê Thị Kiều Mai, Trần Ngọc Thoa

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Comparative Analysis of Skew Join Strategies for Large-Scale DataSets with MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang PHAN, Thanh-Ngoan TRIEU)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Phân tích thiết kế sát xi xe chữa cháy rừng đa năng bằng phần mềmAnsys workbench

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A study on the vibration of a bus with air suspension system moving on random road surface profiles with different speeds

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2023

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu nghiệm chuyển đổi động cơ xăng sử dụng bộ chế hòa khí sang phun xăng điện tử

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Cao Hùng Phi, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 67

Số truy cập trong tháng: 42247

Tổng số truy cập: 1306593

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn