Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ảnh hưởng độ cứng và hệ số cản giảm chấn hệ thống treo đến tải trọng động tác động lên vỏ cầu xe tải 1.25 tấn

# Chi tiết
Tên bài báo Ảnh hưởng độ cứng và hệ số cản giảm chấn hệ thống treo đến tải trọng động tác động lên vỏ cầu xe tải 1.25 tấn
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng Hải
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link
Số phát hành Đặc biệt
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn, Phan Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Toàn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Innovating Practice Teaching Methods At Vinh Long University Of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Saccharomyces cerevisiae Immobilisation in Sodium Alginate for Red Dragon Fruit Winemaking

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Assessment on Effect of Load Frequency to Durability of Chassis of the Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Calculating Optimum Gear Ratios of Mechanical Drive Systems Using Two-Stage Helical Gearbox with Second-Stage Double Gear Sets and Chain Drive for Minimum Gearbox Length

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Thi Hong Cam, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2831

Số truy cập trong tháng: 41210

Tổng số truy cập: 364382

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn