Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Solutions For Innovating The Quality Management Of Higher Education At Vinh Long University Of Technology Education

# Chi tiết
Tên bài báo Solutions For Innovating The Quality Management Of Higher Education At Vinh Long University Of Technology Education
Tên tạp chí Journal of Positive School Psychology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2022
Đường link https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/11846
Số phát hành 9
Nội dung Improving the quality of training at universities towards the output standard is one of the urgent requirements today. The Vinh Long University of Technology Education is looking forward to training high-quality technical human resources to meet the demand for labor force in the current socioeconomic development of Vinh Long City in particular and the Mekong Delta in general. To achieve this target, Vinh Long University of Technology Education should have orientations and solutions to strengthen the management in order to ensure the educational quality of our university in the context of the country’s comprehensive reform of education and improvement in the quality of higher education. This article reflects the theoretical basis, analyzes the situation of education quality management at the Vinh Long University of Technology Education, and proposes some feasible solutions to innovate the management of educational quality at the University
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Tổ chức – Hành chính
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

An Optimization Study on Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Học lập trình Arduino trên Proteus bằng lưu đồ thuật toán

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Lâm Minh Dũng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Tối ứu hóa các thông số công nghệ mài đến nhám bề mặt và năng suất bóc tách vật liệu chi tiết trục turbine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Ngọc Nhân, Trần Vĩnh Hưng, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Effectiveness of Lactobacillus acidophilus as Probiotic in Cantaloupe (Cucumis Melo) Juice Fermentation

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2720

Số truy cập trong tháng: 41099

Tổng số truy cập: 364271

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn