Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phẩm chất, năng lực cần thiết của người tổ trưởng chuyên môn trong môi trường khoa học công nghệ tiên tiến

# Chi tiết
Tên bài báo Phẩm chất, năng lực cần thiết của người tổ trưởng chuyên môn trong môi trường khoa học công nghệ tiên tiến
Tên tạp chí Tạp chí Giáo chức Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2022
Đường link
Số phát hành 184
Nội dung Năng lực, Tổ trưởng chuyên môn, hoạt động giáo dục, công nghiệp lần thứ 4. Hiện nay, giáo dục là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cuộc cách mạng 4.0. Những thành quả, thậm chí là hệ luỵ của cuộc cách mạng này tạo ra sức ép cho các hệ thống giáo dục, buộc hệ thống giáo dục phải có sự thay đổi. Vì thế giáo dục đang đứng trước yêu cầu mới là nâng cao hiệu quả tương lai của nhà trường với 3 định hướng: toàn cầu hóa, địa phương hóa và cá biệt hóa. Và không ai khác, đội ngũ giáo viên với đầu tàu là đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, chính là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đầy thách thức này. Vậy thì những phẩm chất năng lực nào là cần thiết cho họ
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Tổ chức – Hành chính
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Biến động ngôn ngữ ở cộng đồng người Triều Châu Sóc Trăng trong bối cảnh toàn cầu hóa

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2021

Thành viên: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khác

Experimental analysis for determination of longitudinal friction coefficient function in braking tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nhận dạng dấu vân tay dữ liệu lớn sử dụng Gabor Wavelet và MapReduce

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2017

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 503

Số truy cập trong tháng: 239533

Tổng số truy cập: 820491

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn