Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Compentency Framework Of Technical Lecturers At Universities

# Chi tiết
Tên bài báo Compentency Framework Of Technical Lecturers At Universities
Tên tạp chí Journal of Positive School Psychology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 06-2022
Đường link https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/6957
Số phát hành 6
Nội dung In the context of socio-economic development and international integration, high-quality human resources, especially human resources in technical fields. This requires vocational education to train a high-quality workforce for the socio-economic development of the country. Teaching staff plays an important role in determining the quality of training. As a result, the faculty, especially the technical faculty members, must have the capacity and qualities to meet the requirements of training high-quality human resources for the labor market. This paper analyzes the competency framework required for the faculty of engineering in the universities
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Phan Hoàng Sơn, Đỗ Hoài Phong (Thành viên ngoài trường/khác: TS Trần Đăng Quốc)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Quality, protease inhibitor and gelling property of duck egg albumen as affected by storage conditions

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2018

Thành viên: Trần Hồng Quân

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

The effect of the wheel rotation angle on the braking efficiency of the tractor semi-trailer on the wet roundabout route

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của cường độ phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ mooc trên đường khô ở vận tốc 60km/h

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2910

Số truy cập trong tháng: 41289

Tổng số truy cập: 364461

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn