Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Development of lecturers in technology sector in universities in accordance with competence

# Chi tiết
Tên bài báo Development of lecturers in technology sector in universities in accordance with competence
Tên tạp chí Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 11-2021
Đường link
Số phát hành 18
Nội dung The development of teaching staff in general and technical lecturers in particular in universities is one of the necessary issues to ensure the quality of training to meet the demand for quality human resources. The labor market, especially in the context of the current world, including Vietnam has been implementing the 4.0 industrial revolution, this revolution requires a labor force. It is equipped with professional capabiliaties, especially the technical workforce, so the essential objective is to train high-quality human resources in science and technology. With the aim of training high quality human resources in science and technology must be sufficient quantity, quality assurance. In training high-quality human resources in science and technology, lecturers in technical fields at universities play a decisive role in ensuring the quality of training. Therefore, the development of faculty of engineering in universities is an urgent requirement set out today. This paper analyzes, identifies the contents needed to develop the faculty of the technical discipline at the university, especially the development of capacitybuilding approaches that bring about efficiency, feasibility and enhance the number of lecturers in the field of engineering at universities
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Nguyễn Hồng Phong)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Benzimidazole Derivatives as Novel Zika Virus Inhibitors

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu, thiết kế máy làm bánh trung thu tự động

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Bảo mật ứng dụng WEB - Nguy cơ và giải pháp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Trần Hoài Hạnh, Trần Thu Mai

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Solutions For Innovating The Quality Management Of Higher Education At Vinh Long University Of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2742

Số truy cập trong tháng: 41121

Tổng số truy cập: 364293

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn