Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

# Chi tiết
Tên bài báo Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện - Trường ĐH Lao động - xã hội (Cơ sở 2)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link
Số phát hành Số 6
Nội dung
Tác giả Đinh Trần Kim Ngân
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phân tích tương quan và hệ số đường dẫn của 18 giống ớt (Capsicum annuum spp.) địa phương trồng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2012

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Giải pháp kết nối IoT được tích hợp cho xe ô tô

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Võ Trọng Hữu

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Efect of phase state-fuel on compression ratio limit in single cylinder Diesel engine with spark ignition

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2016

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

An Optimization Study on Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 123

Số truy cập trong tháng: 42303

Tổng số truy cập: 1306649

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn