Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

# Chi tiết
Tên bài báo Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện - Trường ĐH Lao động - xã hội (Cơ sở 2)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link
Số phát hành Số 6
Nội dung
Tác giả Đinh Trần Kim Ngân
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Study on Development of 3D for Consider the Response of Multifunction Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc đến dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G khi qua gờ giảm tốc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Khâu Tấn Phát, Nguyễn Hoàng Nhân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Cách tìm ma trận chéo hóa được

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Proceeding of the International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2018);

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Research Method to Calculate Cutting Force when Longitudinal Feed Centerless Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Do Duc Trung, Nguyen Hong Son)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2904

Số truy cập trong tháng: 41283

Tổng số truy cập: 364455

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn