Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Điều khiển góc cánh Tuabin gió để ổn định công suất máy phát điện dùng mạng Nơ - ron mờ hồi quy

# Chi tiết
Tên bài báo Điều khiển góc cánh Tuabin gió để ổn định công suất máy phát điện dùng mạng Nơ - ron mờ hồi quy
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2022
Đường link
Số phát hành Chuyên đề
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Nhựt Tiến)
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phân tích hiệu suất nhiệt của chu trình Carnot

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

CS-Rickart modules

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Nguyễn Phụng Tiên (Thành viên ngoài trường/khác: Sunisa Siripongvutikorn, Worapong Usawakesmanee)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Analysis of Effects of Machining Parameters on Surface Roughness in Electrical Discharge Machining Tablet Shape Punches Using Taguchi Method

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Tien Dung Hoang, Thi Tam Do, Thanh Hien Bui, Manh Cuong Nguyen, Anh Tung Luu, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Lý thuyết Heutagogy và khả năng vận dụng trong đào tạo đại học các ngành kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 412

Số truy cập trong tháng: 31776

Tổng số truy cập: 1027364

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn