Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Điều khiển, giám sát và quản lý dữ liệu QUADCOPTER ứng dụng công nghệ 4.0

# Chi tiết
Tên bài báo Điều khiển, giám sát và quản lý dữ liệu QUADCOPTER ứng dụng công nghệ 4.0
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 12-2021
Đường link
Số phát hành Số 2/2021
Nội dung
Tác giả Dương Tấn Đạt
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thực trạng và một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2015

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu dạy học tích cực

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Effects of gibberellic acid on the antioxidant activity of soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Trần Minh Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Duong Thi Phuong Lien, Phan Thi Bich Tram, Ha Thanh Toan)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Một phương pháp trong việc tiếp cận cơ khí nén nhân tạo

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 27

Số truy cập trong tháng: 42207

Tổng số truy cập: 1306553

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn