Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Công Tác Thanh Niên trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam

# Chi tiết
Tên bài báo Công Tác Thanh Niên trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam
Tên tạp chí Giáo dục và Xã hội
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 06-2022
Đường link
Số phát hành Số đặc biệt tháng 6/2022 ( Kỳ 1) , ISSN 1859-3917
Nội dung Nâng cao hiệu quả công tác Thanh niên trong thời kỳ đổi mới
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Doãn Duy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nâng cao công tác quản lý học sinh sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Vai trò của cơ sở thực hành đối với sinh viên ngành công tác xã hội

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Synthesis and enhanced luminescence of indium phosphide nanocrystals

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thực trạng, giải pháp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí gắn với nhu cầu sử dụng lao động khu vực ĐBSCL

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2847

Số truy cập trong tháng: 41226

Tổng số truy cập: 364398

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn