Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Công Tác Thanh Niên trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam

# Chi tiết
Tên bài báo Công Tác Thanh Niên trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam
Tên tạp chí Giáo dục và Xã hội
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 06-2022
Đường link
Số phát hành Số đặc biệt tháng 6/2022 ( Kỳ 1) , ISSN 1859-3917
Nội dung Nâng cao hiệu quả công tác Thanh niên trong thời kỳ đổi mới
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Doãn Duy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

EFL Students’ Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency: A Vietnamese University Case

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Assessment on Effect of Load Frequency to Durability of Chassis of the Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG HORMONE ESTROGEN VÀ PROGESTERONE TRÊN CHÓ VIÊM TỬ CUNG CÓ MỦ (PYOMETRA) TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2017

Thành viên: Đặng Thanh Sơn, Trương Phúc Vinh (Thành viên ngoài trường/khác: Diệp Trường Khang)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

The preparation of reduced graphene oxide - Cu2S by hydrothermal method for quantum dot sensitized solar cells

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Investigation of chemical composition and evaluation of antioxidant, antibacterial and antifungal activities of ethanol extract from Bidens pilosa L.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 85

Số truy cập trong tháng: 42265

Tổng số truy cập: 1306611

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn