Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Biến động ngôn ngữ ở cộng đồng người Triều Châu Sóc Trăng trong bối cảnh toàn cầu hóa

# Chi tiết
Tên bài báo Biến động ngôn ngữ ở cộng đồng người Triều Châu Sóc Trăng trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tên tạp chí Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực, Đại học Văn hóa TP. HCM ISSN: 2354-0907
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 02-2021
Đường link https://www.hcmuc.edu.vn/tap-chi-van-hoa-nguon-luc-so-2-2021.html
Số phát hành 2 (26)/2021
Nội dung Bài viết là kết quả bước đầu của công tác khảo sát nhằm thực hiện đề tài “Ý thức văn hóa qua lựa chọn ngôn ngữ của người Triều Châu1 ở Sóc Trăng”. Nội dung chính yếu của bài viết trình bày về vấn đề biến động ngôn ngữ của cộng đồng người Triều Châu trong bối cảnh toàn cầu hóa, đưa ra một số nhận định ban đầu của những tác động này và lý giải những động thái đằng sau nó. Qua khảo sát hai cộng đồng người Triều Châu ở tỉnh Sóc Trăng (thành phố Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu), chúng tôi nhận định cộng đồng ở đô thị hòa nhập vào cộng đồng cư dân bản địa nhanh hơn (về văn hóa - ngôn ngữ) so với cộng đồng ở nông thôn. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc lựa chọn ngôn ngữ của cộng đồng người Triều Châu ở Sóc Trăng có thể sẽ có những xu hướng khác mà chọn sử dụng tiếng Hoa Phổ thông là một khả năng có thể xảy ra. Từ khóa: Ngôn ngữ, người Hoa, toàn cầu hóa, Triều Châu, tộc người thiểu số, Sóc Trăng.
Tác giả Trương Thuận Lợi
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ứng dụng thiết bị sấy cói lác giảm tổn thất sau thu hoạch

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Experimental research on coefficient of slip at brake time of tractor semi-traile

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Các phương án bố trí các nguồn động lực trên ô tô hybrid

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Minh

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Kỹ thuật điều chế sóng mang dịch pha trên bộ nghịch lưu cascaded 5 bậc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Phước Lộc, Lê Thị Kiều Mai, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Đức Thành (Thành viên ngoài trường/khác: Tống Liên Thanh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Ảnh hưởng của chất lượng đường đến dao động xe tải 1,25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 492

Số truy cập trong tháng: 32787

Tổng số truy cập: 1028375

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn