Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Biến động ngôn ngữ ở cộng đồng người Triều Châu Sóc Trăng trong bối cảnh toàn cầu hóa

# Chi tiết
Tên bài báo Biến động ngôn ngữ ở cộng đồng người Triều Châu Sóc Trăng trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tên tạp chí Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực, Đại học Văn hóa TP. HCM ISSN: 2354-0907
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 02-2021
Đường link https://www.hcmuc.edu.vn/tap-chi-van-hoa-nguon-luc-so-2-2021.html
Số phát hành 2 (26)/2021
Nội dung Bài viết là kết quả bước đầu của công tác khảo sát nhằm thực hiện đề tài “Ý thức văn hóa qua lựa chọn ngôn ngữ của người Triều Châu1 ở Sóc Trăng”. Nội dung chính yếu của bài viết trình bày về vấn đề biến động ngôn ngữ của cộng đồng người Triều Châu trong bối cảnh toàn cầu hóa, đưa ra một số nhận định ban đầu của những tác động này và lý giải những động thái đằng sau nó. Qua khảo sát hai cộng đồng người Triều Châu ở tỉnh Sóc Trăng (thành phố Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu), chúng tôi nhận định cộng đồng ở đô thị hòa nhập vào cộng đồng cư dân bản địa nhanh hơn (về văn hóa - ngôn ngữ) so với cộng đồng ở nông thôn. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc lựa chọn ngôn ngữ của cộng đồng người Triều Châu ở Sóc Trăng có thể sẽ có những xu hướng khác mà chọn sử dụng tiếng Hoa Phổ thông là một khả năng có thể xảy ra. Từ khóa: Ngôn ngữ, người Hoa, toàn cầu hóa, Triều Châu, tộc người thiểu số, Sóc Trăng.
Tác giả Trương Thuận Lợi
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xác định tải trọng tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ 1,25 tấn

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tô Ngọc Luật, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Cách tìm ma trận chéo hóa được

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Khảo sát thực nghiệm ba định luật Newton với thiết bị đệm không khí

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Lê Xuân Thùy, Lê Doãn Duy, Thái Văn Thanh

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2974

Số truy cập trong tháng: 41353

Tổng số truy cập: 364525

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn