Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học PROMOTE CULINARY CULTURAL VALUES IN TOURISM DEVELOPMENT IN VINH LONG

# Chi tiết
Tên bài báo PROMOTE CULINARY CULTURAL VALUES IN TOURISM DEVELOPMENT IN VINH LONG
Tên tạp chí International Journal of Early Childhood Special Education
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2022
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Diễm Phúc
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Vai trò nghiên cứu khoa học gắn với công tác tác đào tạo

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Điều khiển vị trí động cơ DC sử dụng phương pháp hồi tiếp trạng thái

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Lê Thị Kiều Mai, Trần Ngọc Thoa

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong GDQP-AN

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2794

Số truy cập trong tháng: 41173

Tổng số truy cập: 364345

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn