Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ từ đặc trưng văn hóa ẩm thực người Việt tỉnh Vĩnh Long.

# Chi tiết
Tên bài báo Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ từ đặc trưng văn hóa ẩm thực người Việt tỉnh Vĩnh Long.
Tên tạp chí Giáo dục & Xã hội
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Đường link
Số phát hành THÁNG 9/2021
Nội dung Văn hóa ẩm thực địa phương là một trong những yếu tố có tính hấp dẫn và tạo cảm xúc, ấn tượng cho du khách. Việc vận dụng đặc trưng văn hóa ẩm thực địa phương phục vụ hoạt động du lịch là xu hướng chung của thời đại, đồng thời cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi vận dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích và so sánh nhằm nhận diện đặc trưng văn hóa ẩm thực người Việt tỉnh Vĩnh Long từ đó bước đầu đề xuất giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Vĩnh Long.
Tác giả Nguyễn Diễm Phúc
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Nguyễn Phụng Tiên (Thành viên ngoài trường/khác: Sunisa Siripongvutikorn, Worapong Usawakesmanee)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Châu Công Hậu (Thành viên ngoài trường/khác: ThS. Nguyễn Hoàng Minh, TS. Trần Đăng Quốc)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Investigation of chemical composition and evaluation of antioxidant, antibacterial and antifungal activities of ethanol extract from Bidens pilosa L.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu, thiết kế máy làm bánh trung thu tự động

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2896

Số truy cập trong tháng: 41275

Tổng số truy cập: 364447

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn