Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Dạy học theo tiếp cận năng lực trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

# Chi tiết
Tên bài báo Dạy học theo tiếp cận năng lực trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Tên tạp chí Tạp chí giáo dục nghề nghiệp _ Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (ISSN:2354-0583)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link
Số phát hành Số 97
Nội dung Phân tích logic quá trình dạy học, đặc trưng phương pháp tiếp cận năng lực trong đào tạo, tiến trình hình thành năng lực của người học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thực trạng quản lý phương pháp dạy học thực hành cho sinh viên ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cữu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Effect of Input Parameters on Electrode Wear in PMEDM Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Bui Thanh Danh, Nguyen Van Cuong, Tran Thi Hong, Nguyen Thai Vinh, Thi Quoc Dung Nguyen, Thi Phuong Thao Le, Nguyen Manh Cuong)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2862

Số truy cập trong tháng: 41241

Tổng số truy cập: 364413

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn