Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Kỹ thuật đoán từ vựng của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng

# Chi tiết
Tên bài báo Kỹ thuật đoán từ vựng của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 06-2022
Đường link https://doi.org/10.52714/dthu.11.3.2022.949
Số phát hành 3
Nội dung Kỹ thuật đoán từ vựng của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Phan Anh Cang, Nguyễn Thanh Hoàng, Trần Hồ Đạt, Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Investigation of the fcnc processes in the 3-4-1-1 model

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2022

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC BAN ĐẦU VÀ ĐỘ DỐC ĐẾN HIỆU QUẢ PHANH XE TẢI 1,25 TẤN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Minh Phụng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nhận dạng dấu vân tay dữ liệu lớn sử dụng Gabor Wavelet và MapReduce

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2017

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Impact of electron beam irradiation on the chlorophyll degradation and antioxidant capacity of mango fruit

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2021

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: Apiradee Uthairatanakij, Varit Srilaong, Natta Laohakunjit, Masaya Kato, Pongphen Jitareerat)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 621

Số truy cập trong tháng: 34791

Tổng số truy cập: 1030379

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn