Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Hiệu quả giảm bệnh bạc lúa (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) của các loại dịch trích thực vật bản địa tại Đồng bằng sông Cửu Long

# Chi tiết
Tên bài báo Hiệu quả giảm bệnh bạc lúa (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) của các loại dịch trích thực vật bản địa tại Đồng bằng sông Cửu Long
Tên tạp chí Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Dye adsorption on ZIF-8: the importance of external surface area

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Lexical Inferencing Strategies of Vietnamese EFL Students

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Khảo sát động học, động lực học xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng (SV))

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu gia công cánh Turbo trong cơ cấu Turbo tăng áp trên máy phay CNC HAAS VF2

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Chí Thông

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường BC theo tiêu chuẩn ISO

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 458

Số truy cập trong tháng: 239488

Tổng số truy cập: 820446

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn