Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình ly trích hợp chất thực vật từ hoa đậu biếc (Clitoria ternatea L.) bằng phương pháp đáp ứng bề mặt - phương án cấu trúc có tâm

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình ly trích hợp chất thực vật từ hoa đậu biếc (Clitoria ternatea L.) bằng phương pháp đáp ứng bề mặt - phương án cấu trúc có tâm
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2022
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Blue-yellow emissive LaAlO3:Dy3+ phosphor for high bright white light-emitting diodes.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Lý thuyết Heutagogy và việc đổi mới phương pháp dạy học bậc đại học tại các trường đại học Sư phạm Kỹ thuật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Proceeding of the International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2018);

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

“Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2010

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu ảnh hưởng độ cứng của hệ thống treo đến tải trọng động xe tải ba cầu

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2022

Thành viên: Nguyễn Công Khải, Phan Chương Anh Khôi, Lê Minh Phụng, Đỗ Hoài Phong, Lê Minh, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 135

Số truy cập trong tháng: 42315

Tổng số truy cập: 1306661

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn