Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG DỰA VÀO HÀM CHUYỂN MẠCH ĐỘNG VÀ GIỚI HẠN TRÊN HỆ THỐNG GIẢM XÓC - VẬT - LÒ XO

# Chi tiết
Tên bài báo ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG DỰA VÀO HÀM CHUYỂN MẠCH ĐỘNG VÀ GIỚI HẠN TRÊN HỆ THỐNG GIẢM XÓC - VẬT - LÒ XO
Tên tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2022
Đường link
Số phát hành No.78
Nội dung
Tác giả Phạm Thanh Tùng, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: nguyen chi ngon)
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phát triển nguồn nhân lực trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long giai đoạn 2018-2023.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Design and Manufacturing of a Non-Standard Chain Parts for a Chain Conveyor for a Harvest Shallot: A Case Study

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xác định ma trận đổi cơ sở từ hai cơ sở bất kỳ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2018

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

A Study of Surface Roughness and Tool Wear When Milling C45 Steel With a Face Miling Cutter

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

On classes of C3 and D3 modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2840

Số truy cập trong tháng: 41219

Tổng số truy cập: 364391

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn