Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của rễ Muồng trâu (Cassia alata) và Lá dứa (Ananas comosus)

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của rễ Muồng trâu (Cassia alata) và Lá dứa (Ananas comosus)
Tên tạp chí Tạp chí phân tích Lý, Hóa và Sinh học
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 04-2022
Đường link
Số phát hành 27(2)
Nội dung Thanks to good tolerability and fewer side effects that natural compounds are considered an effective therapy for the treatment of various diseases. In particular, the use of naturally-derived products containing antioxidants is of great interest today. In this study, two species of plants including Ananas comosus (L.) Merr. and Cassia alata L. were evaluated in vitro antioxidant activities. The results indicated that the ethanolic extract from the roots of Cassia alata L. gave good antioxidant activity on both DPPH and ABTS●+ testing methods with the EC50 values of 26,76 ± 0,43 and 217,12 ± 9,89 μg/mL, respectively; 157,24 ± 1,07 and 1290,97 ± 34,96 μg/mL corresponding to the EC50 values of the ethanolic extract of Ananas comosus (L.) Merr. leaves. In addition, total polyphenol and flavonoid contents of Cassia alata L. extract were determined 105,67 ± 8,68 mg GAE/g and 62,90 ± 4,89 mg QE/g. Likewisely, the extract of Ananas comosus L. had total polyphenol and flavonoid content of 49,79 ± 2,01 mg GAE/g and 39,49 ± 3,05 mg QE/g, respectively.
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A Research on The Formability of PVC Sheet in Single Point Incremental Forming (SPIF) Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Hiệp

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Modeling the surface roughness in face-end milling process by using general insert at stable cutting conditions

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Nhu-Tung Nguyen, Do Duc Trung, Hoang Tien Dung )

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thực trạng, giải pháp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí gắn với nhu cầu sử dụng lao động khu vực ĐBSCL

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Từ giáo dục Stem đến cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đai Nghĩa tỉnh Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Phạm Huy Tư, Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2857

Số truy cập trong tháng: 41236

Tổng số truy cập: 364408

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn