Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc đến hiệu quả phanh xe Toyota Vios 1.5G

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc đến hiệu quả phanh xe Toyota Vios 1.5G
Tên tạp chí Tạp chí khoa học trường ĐHSPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 12-2021
Đường link
Số phát hành 02
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Toàn Trung, Châu Trung Tín, Lê Minh Phụng, Phạm Hoàng Tú, Nguyễn Văn Toàn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến khả năng thông gió tự nhiên của nhà màng công nghiệp

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Quang Tuyến, Trương Văn Xạ, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Automatic Identification of Intracranial Hemorrhage on CT/MRI Image Using Meta-Architectures Improved from Region-based CNN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Thị Hoàng Yến, Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Vận dụng định lí STEINER-HUYGHENS để giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 592

Số truy cập trong tháng: 10895

Tổng số truy cập: 200578

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn