Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến hiệu quả phanh xe Toyota Vios 1.5G

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến hiệu quả phanh xe Toyota Vios 1.5G
Tên tạp chí tạp chí Cơ Khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 12-2021
Đường link https://drive.google.com/file/d/1TmDvNTy8MBsvRbxeUxcDygllqiLyS4QV/view
Số phát hành 12/2021
Nội dung
Tác giả Nguyễn Toàn Trung, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Toàn, Lê Minh, Châu Trung Tín, Đỗ Hoài Phong
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A survey on the effects of bumpy road on the vibration of multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Experimental research on coefficient of slip at brake time of tractor semi-traile

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ansys Workbench và ứng dụng trong mô phỏng kết cấu

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Đắc Thịnh - Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên Cứu giảm tổng méo dạng sóng hài cho bộ nghịch lưu một pha cầu H 3 bậc diode kẹp bằng kỹ thuật điều chế sóng mang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Phước Lộc (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Quốc Thái, Đào Thị Bé Dung)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tao lên tính chất của vật liệu nano InP chế tạo bằng phương pháp hóa ướt và hóa siêu âm

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 6

Số truy cập trong tháng: 11356

Tổng số truy cập: 201039

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn