Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Deep Learning-Based Pneumonia Detection Using Big Data Technology

# Chi tiết
Tên bài báo Deep Learning-Based Pneumonia Detection Using Big Data Technology
Tên tạp chí Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 02-2022
Đường link https://icabde.ueh.edu.vn/
Số phát hành 2367-4512
Nội dung
Tác giả Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

The effect of the wheel rotation angle on the braking efficiency of the tractor semi-trailer on the wet roundabout route

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Đánh giá độ bền phá hủy của vỏ cầu chủ động xe tải 1.25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 906

Số truy cập trong tháng: 11209

Tổng số truy cập: 200892

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn