Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Efficient Brain Hemorrhage Detection on 3D CT Scans with Deep Neural Network

# Chi tiết
Tên bài báo Efficient Brain Hemorrhage Detection on 3D CT Scans with Deep Neural Network
Tên tạp chí Proceeding of the 8th International Conference on Future Data and Security Engineering (FDSE 2021), Lecture Notes in Computer Science
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 12-2021
Đường link https://doi.org/10.1007/978-3-030-91387-8_6
Số phát hành 13076
Nội dung
Tác giả Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại Học Cần Thơ)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Tuyển chọn đội ngũ giảng viên các trường đại học Sư phạm kỹ thuật khu vực phía Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2015

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Recursive Join Processing In Big Data Environment

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ, Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên sư phạm kỹ thuật ở các trường đại học phía Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2016

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Assessment breaking strength the chassis of Multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1046

Số truy cập trong tháng: 11349

Tổng số truy cập: 201032

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn