Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Đánh giá độ bền phá hủy của vỏ cầu chủ động xe tải 1.25 tấn

# Chi tiết
Tên bài báo Đánh giá độ bền phá hủy của vỏ cầu chủ động xe tải 1.25 tấn
Tên tạp chí Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Efficient Brain Hemorrhage Detection on 3D CT Scans with Deep Neural Network

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại Học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Assessment on Effect of Load Frequency to Durability of Chassis of the Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Ảnh hưởng của thông số cấu tạo đến thời gian cháy ở động cơ CNC chuyển đổi một xylanh

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Lê Văn Công, Cao Hùng Phi, Trần Đăng Quốc

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 489

Số truy cập trong tháng: 10792

Tổng số truy cập: 200475

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn