Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học A study on the effects of braking torque on dynamic load of tractor semi-trailer on a round road with the maximum longitudinal friction coefficient xmax = 0.6

# Chi tiết
Tên bài báo A study on the effects of braking torque on dynamic load of tractor semi-trailer on a round road with the maximum longitudinal friction coefficient xmax = 0.6
Tên tạp chí Proceedings of The International Conference on Advanced Mechanical Engineering, Automation and Sustainable Development (AMAS 2021) ISBN: 978-604-9988-73-8
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 11-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Văn Hường)
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Trình bày phương pháp giải nhanh bài tập Tán Xạ Compton

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2016

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Xác định công thức tính diện tích mặt tròn xoay

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thực trạng quản lý phương pháp dạy học thực hành cho sinh viên ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cữu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 520

Số truy cập trong tháng: 239550

Tổng số truy cập: 820508

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn