Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Protein–polyphenol conjugates: Antioxidant property, functionalities and their applications

# Chi tiết
Tên bài báo Protein–polyphenol conjugates: Antioxidant property, functionalities and their applications
Tên tạp chí Trends in Food Science & Technology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 08-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Soottawat Benjakul, Prince of Songkla University)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A Study on Cost Optimization of External Cylindrical Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Xuan-Tu Hoang, Quoc-Tuan Nguyen, Thanh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Nga Nguyen, Gong Jun, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Design and Manufacturing of a Non-Standard Chain Parts for a Chain Conveyor for a Harvest Shallot: A Case Study

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nhận dạng dấu vân tay dữ liệu lớn sử dụng Gabor Wavelet và MapReduce

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2017

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Experimental research determine dynamic type load of articulated vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

On set-theoretic complete intersection monomial curves in P^3

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2013

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 966

Số truy cập trong tháng: 11269

Tổng số truy cập: 200952

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn