Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ảnh hưởng của Sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài Nam Dok Mai Si Thong

# Chi tiết
Tên bài báo Ảnh hưởng của Sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài Nam Dok Mai Si Thong
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 01-2022
Đường link
Số phát hành 01
Nội dung
Tác giả Trần Hồng Quân
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Simulation dynamic system electric Powertrain using in the Automotive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

The connected p-median problem on complete multi-layered graphs

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 239

Số truy cập trong tháng: 83167

Tổng số truy cập: 429944

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn