Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ảnh hưởng của Sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài Nam Dok Mai Si Thong

# Chi tiết
Tên bài báo Ảnh hưởng của Sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài Nam Dok Mai Si Thong
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 01-2022
Đường link
Số phát hành 01
Nội dung
Tác giả Trần Hồng Quân
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A study on the effects of tire vertical stiffness on dynamic load of DVM 2.5 truck

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Công tác tuyển sinh thực trạng và giải pháp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 945

Số truy cập trong tháng: 11248

Tổng số truy cập: 200931

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn