Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Dự đoán và cảnh báo thông số chất lượng nguồn nước Đồng Bằng Sông Cửu Long sử dụng thuật toán học sâu

# Chi tiết
Tên bài báo Dự đoán và cảnh báo thông số chất lượng nguồn nước Đồng Bằng Sông Cửu Long sử dụng thuật toán học sâu
Tên tạp chí Tạp chí cơ khí việt nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 11-2021
Đường link
Số phát hành số 11
Nội dung
Tác giả Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn, Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Ngọc Tuấn
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Công Tác Thanh Niên trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Ứng dụng Arduino trong điều khiển vị trí sử dụng thuật toán PID và PID-FUZZY

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Minh Hùng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Khắc phục sụt áp ngắn hạn lưới phân phối 15 nút sử dụng D-STATCOM

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Thành viên: Nguyễn Việt Trung

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 479

Số truy cập trong tháng: 239509

Tổng số truy cập: 820467

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn