Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học The Effects of High Tempering Parameters on the Relative Elongation and Yield Strength of 42CrMo Steel as the Turbine Shaft

# Chi tiết
Tên bài báo The Effects of High Tempering Parameters on the Relative Elongation and Yield Strength of 42CrMo Steel as the Turbine Shaft
Tên tạp chí Lecture Notes in Networks and Systems
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2022
Đường link https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92574-1_94
Số phát hành 366
Nội dung The turbine shaft is an important part of the turbocharger structure. This part requires high mechanical properties, precision, and surface quality to ensure the working conditions with very high speed and temperature. Heat treatment of turbocharger turbine shafts is still a secret of the companies, and very few studies on this subject have been published. Automatic heat treatment system with turbine shafts is introduced. However, such an automated production system is not suitable for the actual conditions of the research facilities. This paper presents the research results of the high tempering process to give the optimal parameters of the relative elongation and yield strength of 42CrMo steel as the turbine shaft of the turbocharger structure.
Tác giả Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC BAN ĐẦU VÀ ĐỘ DỐC ĐẾN HIỆU QUẢ PHANH XE TẢI 1,25 TẤN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Minh Phụng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2016

Thành viên: Lâm Thái Quang, Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ lúa mì đến chất lượng sản phẩm bánh quy

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Tính tất yếu phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt và liên thông trong giai đoạn hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ phanh đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trên đường ướt

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2016

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1020

Số truy cập trong tháng: 11323

Tổng số truy cập: 201006

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn