Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học The Effects of High Tempering Parameters on the Relative Elongation and Yield Strength of 42CrMo Steel as the Turbine Shaft

# Chi tiết
Tên bài báo The Effects of High Tempering Parameters on the Relative Elongation and Yield Strength of 42CrMo Steel as the Turbine Shaft
Tên tạp chí Lecture Notes in Networks and Systems
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2022
Đường link https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92574-1_94
Số phát hành 366
Nội dung The turbine shaft is an important part of the turbocharger structure. This part requires high mechanical properties, precision, and surface quality to ensure the working conditions with very high speed and temperature. Heat treatment of turbocharger turbine shafts is still a secret of the companies, and very few studies on this subject have been published. Automatic heat treatment system with turbine shafts is introduced. However, such an automated production system is not suitable for the actual conditions of the research facilities. This paper presents the research results of the high tempering process to give the optimal parameters of the relative elongation and yield strength of 42CrMo steel as the turbine shaft of the turbocharger structure.
Tác giả Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động và ổn định khi quay vòng của xuồng chữa cháy rừng tràm

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2016

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Protein–polyphenol conjugates: Antioxidant property, functionalities and their applications

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Soottawat Benjakul, Prince of Songkla University)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Oscillating of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle When Moving on Forestry Road

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phân tích cấu trúc tổng quan xe chữa cháy rừng đa năng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Lý thuyết Heutagogy và khả năng vận dụng trong đào tạo đại học các ngành kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 461

Số truy cập trong tháng: 239491

Tổng số truy cập: 820449

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn