Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Optimization of Grinding Technology Parameters to Surface Roughness and Material Extracting Productivity of Turbine Shaft Parts

# Chi tiết
Tên bài báo Optimization of Grinding Technology Parameters to Surface Roughness and Material Extracting Productivity of Turbine Shaft Parts
Tên tạp chí Lecture Notes in Networks and Systems
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2022
Đường link https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92574-1_74
Số phát hành 366
Nội dung The turbine shaft is an important part of the turbocharger structure. This part re-quires not only high mechanical properties, precision but also high surface smoothness to ensure the working conditions with very high speed and temperature. This paper presents the research results of optimization of grinding technology parameters to surface roughness and material extracting productivity of tur-bine shaft parts made of 42CrMo steel of the turbocharger structure.
Tác giả Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của chất lượng đường đến dao động xe tải 1,25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Prediction of Surface Roughness When Surface Grinding C45 Steel Using CBN Grinding Wheel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

MỘT TIẾP CẬN HIỆU QUẢ TRONG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU VỚI MẠNG CGAN VÀ SRGAN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Tô Huỳnh Thiên Trường - Trường TCNKTCN Hùng Vương)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian giữ nhiệt tạo đông đến chất lượng tàu hủ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu gia công cánh Turbine trong cơ cấu Turbo Turbine trong cơ cấu Turbocharger HX40W trên máy phay CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Chí Thông, Lê Hồng Kỳ, Trần Vĩnh Hưng

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 513

Số truy cập trong tháng: 10816

Tổng số truy cập: 200499

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn