Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Optimization of Grinding Technology Parameters to Surface Roughness and Material Extracting Productivity of Turbine Shaft Parts

# Chi tiết
Tên bài báo Optimization of Grinding Technology Parameters to Surface Roughness and Material Extracting Productivity of Turbine Shaft Parts
Tên tạp chí Lecture Notes in Networks and Systems
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2022
Đường link https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92574-1_74
Số phát hành 366
Nội dung The turbine shaft is an important part of the turbocharger structure. This part re-quires not only high mechanical properties, precision but also high surface smoothness to ensure the working conditions with very high speed and temperature. This paper presents the research results of optimization of grinding technology parameters to surface roughness and material extracting productivity of tur-bine shaft parts made of 42CrMo steel of the turbocharger structure.
Tác giả Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Chế tạo thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho người bị liệt, bị thoái hóa khớp chân

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2018

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến hiệu quả phanh xe Toyota Vios 1.5G

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Nguyễn Toàn Trung, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Toàn, Lê Minh, Châu Trung Tín, Đỗ Hoài Phong

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A Study on Calculation of Optimum Exchanged Grinding Wheel Diameter when Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Anh Tung Luu, Quoc Tuan Nguyen, Tien Dung Hoang, Thi Lien Vu, Xuan Hung Le, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

An Optimization Study on Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 218

Số truy cập trong tháng: 83146

Tổng số truy cập: 429923

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn