Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students

# Chi tiết
Tên bài báo Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students
Tên tạp chí International Journal of Education and Pedagogy (IJEAP)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 12-2021
Đường link https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/issue/view/1309
Số phát hành 4
Nội dung Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Truyền động thủy lực điều khiển sơ cấp cho hệ thống neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ rừng trồng vùng đồi núi có độ dốc cao

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2018

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Ứng dụng điều khiển PI mờ cho hệ thống bồn nước

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2017

Thành viên: Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

The effect of the wheel rotation angle on the braking efficiency of the tractor semi-trailer on the wet roundabout route

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Vận dụng định lí STEINER-HUYGHENS để giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quality Characterization of Different Parts of Broiler and Ligor Hybrid Chickens

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Worawan Panpipat, Manat Chaijan, Supatra Karnjanapratum, Pensiri Keawtong, Pavit Tansakul, Atikorn Panya, Natthaporn Phonsatta, Kittipat Aoumtes, Tanyamon Petcharat)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2804

Số truy cập trong tháng: 41183

Tổng số truy cập: 364355

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn