Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students

# Chi tiết
Tên bài báo Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students
Tên tạp chí International Journal of Education and Pedagogy (IJEAP)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 12-2021
Đường link https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/issue/view/1309
Số phát hành 4
Nội dung Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị chống trộm trên xe gắn máy

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ dịch chanh tươi và hạt chia đến sản phẩm nước dừa chanh sả hạt chia

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứuảnh hưởng của vận tốc bắt đầu phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trên đường vòng ướt

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2016

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Học lập trình vi điều khiển họ 8051 trên Proteus

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Sơ lược về đào tạo trực tuyến

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Lê Thị Ngọc Giàu

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 216

Số truy cập trong tháng: 18349

Tổng số truy cập: 160783

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn