Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Điều khiển và giám sát từ xa trạm robot xyz trong hệ thống fms/cim với node red

# Chi tiết
Tên bài báo Điều khiển và giám sát từ xa trạm robot xyz trong hệ thống fms/cim với node red
Tên tạp chí Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link
Số phát hành số 01
Nội dung
Tác giả Lê Hữu Toàn
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

“Quản lí dạy học tiểu học theo mô hình quản lý chất lượng tổng thể”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2010

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Lý thuyết Heutagogy và khả năng vận dụng trong đào tạo đại học các ngành kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Tương tác kiểu gen – môi trường và phân tích tính ổn định năng suất của 15 giống đậu xanh có triển vọng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Effect of Process Parameters on Surface Roughness in Surface Grinding of 90CrSi tool steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Thanh Tu Nguyen, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thiết kế và thi công mô hình dàn trải điều hòa không khí

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Huỳnh Thanh Tường (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Nguyễn Trung Kiên, SV. Bạch Ngọc Đức)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2718

Số truy cập trong tháng: 41097

Tổng số truy cập: 364269

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn