Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ứng dụng điều khiển PI mờ cho hệ thống bồn nước

# Chi tiết
Tên bài báo Ứng dụng điều khiển PI mờ cho hệ thống bồn nước
Tên tạp chí trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 10-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hữu Toàn
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thực trạng chính sách chăm lo đời sống cho đội ngũ giảng viên ngành kỹ thuật ở các trường đại học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2015

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

A Study on Cost Optimization of External Cylindrical Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Xuan-Tu Hoang, Quoc-Tuan Nguyen, Thanh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Nga Nguyen, Gong Jun, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch cói lác

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và ứng dụng thiết bị thu hoạch lác

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 142

Số truy cập trong tháng: 83070

Tổng số truy cập: 429847

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn