Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ứng dụng điều khiển PI mờ cho hệ thống bồn nước

# Chi tiết
Tên bài báo Ứng dụng điều khiển PI mờ cho hệ thống bồn nước
Tên tạp chí trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 10-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hữu Toàn
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Simulation dynamic system electric Powertrain using in the Automotive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Kinetic mixing effect in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Tính tất yếu phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt và liên thông trong giai đoạn hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân tích thiết kế sát xi xe chữa cháy rừng đa năng bằng phần mềmAnsys workbench

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định hướng chuyển động khi xuồng vừa chuyển động vừa phun nước chữa cháy rừng ràm

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2017

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 875

Số truy cập trong tháng: 11178

Tổng số truy cập: 200861

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn