Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu so sánh hiệu suất xe hybrid và xe truyền thống trên nền tảng GT-Suite

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu so sánh hiệu suất xe hybrid và xe truyền thống trên nền tảng GT-Suite
Tên tạp chí Thông tin Khoa học trường ĐHSPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Đường link
Số phát hành 02/2021
Nội dung
Tác giả Lê Minh, Nguyễn Văn Toàn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển máy động lực tới yêu cầu kỹ thuật của liếp đất trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Hải Đăng, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Vũ Trung Kiên, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật quá trình sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc, Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Ks. Nguyễn Hồng Chương - Đại học Công nghệ Thực phẩm 2017)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Hoàn thiện thể chế giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Cao Hùng Phi, Vũ Trung Kiên

Đơn vị: Ban giám hiệu

Effectiveness of Lactobacillus acidophilus as Probiotic in Cantaloupe (Cucumis Melo) Juice Fermentation

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 10

Số truy cập trong tháng: 22074

Tổng số truy cập: 164508

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn