Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu so sánh hiệu suất xe hybrid và xe truyền thống trên nền tảng GT-Suite

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu so sánh hiệu suất xe hybrid và xe truyền thống trên nền tảng GT-Suite
Tên tạp chí Thông tin Khoa học trường ĐHSPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Đường link
Số phát hành 02/2021
Nội dung
Tác giả Lê Minh, Nguyễn Văn Toàn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và ứng dụng thiết bị thu hoạch lác

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tính toán kiểm nghiệm một số thông số động lực học xe Toyota Vios

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Multi-Objective Optimization of Surface Roughness and Electrode Wear in EDM Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Bùi Thanh Danh, Nguyễn Văn Cường)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực và vấn đề bồi dưỡng giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2020

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 252

Số truy cập trong tháng: 83180

Tổng số truy cập: 429957

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn