Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học EFL Students’ Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency: A Vietnamese University Case

# Chi tiết
Tên bài báo EFL Students’ Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency: A Vietnamese University Case
Tên tạp chí Asian Journal of Research in Education and Social Sciences (AJRESS)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Đường link http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajress
Số phát hành 03
Nội dung EFL Students’ Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency: A Vietnamese University Case
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

An experimental research on determining the brake force of a tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Calculation of Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using a Worm-Helical Gearbox and a Chain Drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Thi Tham, Le Xuan Hung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tăng cường hoạt động liên kết đào tạo giữa trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và doanh nghiệp

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2017

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Multi-Objective Optimization of Surface Roughness and Electrode Wear in EDM Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Bùi Thanh Danh, Nguyễn Văn Cường)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 779

Số truy cập trong tháng: 22053

Tổng số truy cập: 164487

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn