Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học EFL Students’ Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency: A Vietnamese University Case

# Chi tiết
Tên bài báo EFL Students’ Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency: A Vietnamese University Case
Tên tạp chí Asian Journal of Research in Education and Social Sciences (AJRESS)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Đường link http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajress
Số phát hành 03
Nội dung EFL Students’ Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency: A Vietnamese University Case
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề tại trường Đh SPKT Vĩnh Long thực trạng và giải pháp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Công Đắc

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của chất lượng đường đến dao động xe tải 1,25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tương tác kiểu gen – môi trường và phân tích tính ổn định năng suất của 15 giống đậu xanh có triển vọng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2018

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Nâng cao công tác quản lý học sinh sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 217

Số truy cập trong tháng: 83145

Tổng số truy cập: 429922

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn