Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.)

# Chi tiết
Tên bài báo Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.)
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link DOI:10.22144/ctu.jvn.2021.x
Số phát hành Tập 57, số 5A (2021)
Nội dung Cóc trắng hay còn gọi Cọc vàng (Lumnitzera racemosa) là một loài thực vật ngập mặn với nhiều dược tính quý. Tuy nhiên, các nghiên cứu về loài cây này không nhiều, đặc biệt ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, thành phần hóa học cũng như hoạt tính kháng oxy hóa in vitro và hoạt tính kháng khuẩn gây bệnh trên thủy sản của cao chiết Cóc trắng đã được khảo sát. Kết quả cho thấy cao ethanol Cóc trắng có hàm lượng polyphenol và flavonid tổng được xác định lần lượt là 138,532 mg GAE/g; 182,014 mg QE/g. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa cho thấy cao ethanol Cóc trắng cho hoạt tính mạnh nhất trên phương pháp thử nghiệm là ABTS●+ (IC50=20,461 μg/mL), DPPH (IC50=81,734 μg/mL) và TAC (OD0,5= 86,943 μg/mL), sau đó là năng lực khử sắt (OD0,5=113,108 μg/mL). Cao chiết Cóc trắng thể hiện hoạt tính kháng đối với 4 dòng vi khuẩn Aeromonas hydrophila, Aeromonas dhakensis, Edwardsiella ictaluri, Streptococcus agalactiae với đường kính kháng khuẩn tương ứng 3,87 mm, 4,93 mm, 4,93 mm, 5,73 mm.
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A Study of Surface Roughness and Tool Wear When Milling C45 Steel With a Face Miling Cutter

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Công nghệ khởi đầu và tương lai - Từ giáo dục STEM tại Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Covid-19 Detection Based on Lung Lesion Signs in Big Data Processing Environment

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Thị Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

“Quản lý dạy học (tự chọn) môn tiếng Anh các trường tiểu học ở thành phố Vĩnh Long”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2012

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phytochemical screening and evaluation of antioxidant, antibacterial activities of ethanol extract from Combretum quadrangulare collected in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 54

Số truy cập trong tháng: 42234

Tổng số truy cập: 1306580

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn