Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.)

# Chi tiết
Tên bài báo Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.)
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link DOI:10.22144/ctu.jvn.2021.x
Số phát hành Tập 57, số 5A (2021)
Nội dung Cóc trắng hay còn gọi Cọc vàng (Lumnitzera racemosa) là một loài thực vật ngập mặn với nhiều dược tính quý. Tuy nhiên, các nghiên cứu về loài cây này không nhiều, đặc biệt ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, thành phần hóa học cũng như hoạt tính kháng oxy hóa in vitro và hoạt tính kháng khuẩn gây bệnh trên thủy sản của cao chiết Cóc trắng đã được khảo sát. Kết quả cho thấy cao ethanol Cóc trắng có hàm lượng polyphenol và flavonid tổng được xác định lần lượt là 138,532 mg GAE/g; 182,014 mg QE/g. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa cho thấy cao ethanol Cóc trắng cho hoạt tính mạnh nhất trên phương pháp thử nghiệm là ABTS●+ (IC50=20,461 μg/mL), DPPH (IC50=81,734 μg/mL) và TAC (OD0,5= 86,943 μg/mL), sau đó là năng lực khử sắt (OD0,5=113,108 μg/mL). Cao chiết Cóc trắng thể hiện hoạt tính kháng đối với 4 dòng vi khuẩn Aeromonas hydrophila, Aeromonas dhakensis, Edwardsiella ictaluri, Streptococcus agalactiae với đường kính kháng khuẩn tương ứng 3,87 mm, 4,93 mm, 4,93 mm, 5,73 mm.
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Deep Learning-Based Pneumonia Detection Using Big Data Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng thiết bị sấy cói lác giảm tổn thất sau thu hoạch

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Văn Hiếu (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Physicochemical Properties of Vietnamese Tamarind Fish Sauce Fortified with Iron and Zinc during Storage

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Phụng Tiên

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC BAN ĐẦU VÀ ĐỘ DỐC ĐẾN HIỆU QUẢ PHANH XE TẢI 1,25 TẤN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Minh Phụng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 215

Số truy cập trong tháng: 18348

Tổng số truy cập: 160782

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn