Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.)

# Chi tiết
Tên bài báo Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.)
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link DOI:10.22144/ctu.jvn.2021.x
Số phát hành Tập 57, số 5A (2021)
Nội dung Cóc trắng hay còn gọi Cọc vàng (Lumnitzera racemosa) là một loài thực vật ngập mặn với nhiều dược tính quý. Tuy nhiên, các nghiên cứu về loài cây này không nhiều, đặc biệt ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, thành phần hóa học cũng như hoạt tính kháng oxy hóa in vitro và hoạt tính kháng khuẩn gây bệnh trên thủy sản của cao chiết Cóc trắng đã được khảo sát. Kết quả cho thấy cao ethanol Cóc trắng có hàm lượng polyphenol và flavonid tổng được xác định lần lượt là 138,532 mg GAE/g; 182,014 mg QE/g. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa cho thấy cao ethanol Cóc trắng cho hoạt tính mạnh nhất trên phương pháp thử nghiệm là ABTS●+ (IC50=20,461 μg/mL), DPPH (IC50=81,734 μg/mL) và TAC (OD0,5= 86,943 μg/mL), sau đó là năng lực khử sắt (OD0,5=113,108 μg/mL). Cao chiết Cóc trắng thể hiện hoạt tính kháng đối với 4 dòng vi khuẩn Aeromonas hydrophila, Aeromonas dhakensis, Edwardsiella ictaluri, Streptococcus agalactiae với đường kính kháng khuẩn tương ứng 3,87 mm, 4,93 mm, 4,93 mm, 5,73 mm.
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Real situation of managing teaching practice methods for technology students at universities in the mekong delta region

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2017

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

A Study on Determination of Optimum Gear Ratios of a Two-stage Worm Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Luu Anh Tung, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phân biệt giới và vấn đề quyền lực biểu hiện qua phong tục tang ma của người Triều Châu ở Sóc Trăng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2802

Số truy cập trong tháng: 41181

Tổng số truy cập: 364353

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn