Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật quá trình sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật quá trình sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ
Tên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung Mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra các thông số kỹ thuật phù hợp cho quá trình sấy phun bột thanh long ruột đỏ thông qua khảo sát nhiệt độ không khí sấy (170; 180 và 190 độ C), nồng độ đường maltodextrin (10; 15; 20 và 25%), áp lực khí nén (0,02; 0,04; 0,06 và 0,08 MPa) và tốc độ bơm nhập liệu (15; 20; 25 và 30 vòng/phút). Kết quả cho thấy khi sấy ở nhiệt độ không khí sấy 180 độ C, nồng độ đường maltodextrin 15%; áp lực khí nén 0,04 MPa và tốc độ bơm nhập liệu là 20 vòng/phút sẽ cho bột thanh long ruột đỏ có chất lượng đạt độ ẩm 4,82% và hiệu suất thu hồi đạt 42,35%.
Tác giả Trần Minh Phúc, Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Ks. Nguyễn Hồng Chương - Đại học Công nghệ Thực phẩm 2017)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Kinh nghiệm xây dựng chuẩn đầu ra chuyên ngành công nghệ thông tin (hệ sư phạm kỹ thuật) trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Deep Learning-Based Pneumonia Detection Using Big Data Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Khắc phục sụt áp ngắn hạn lưới phân phối 15 nút sử dụng D-STATCOM

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Thành viên: Nguyễn Việt Trung

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

The connected p-median problem on complete multi-layered graphs

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ảnh hưởng độ cứng và hệ số cản giảm chấn hệ thống treo đến tải trọng động tác động lên vỏ cầu xe tải 1.25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 10

Số truy cập trong tháng: 34801

Tổng số truy cập: 1030389

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn