Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC BAN ĐẦU VÀ ĐỘ DỐC ĐẾN HIỆU QUẢ PHANH XE TẢI 1,25 TẤN

# Chi tiết
Tên bài báo ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC BAN ĐẦU VÀ ĐỘ DỐC ĐẾN HIỆU QUẢ PHANH XE TẢI 1,25 TẤN
Tên tạp chí Tập chí Cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 05-2021
Đường link ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC BAN ĐẦU VÀ ĐỘ DỐC ĐẾN HIỆU QUẢ PHANH XE TẢI 1,25 TẤN
Số phát hành 5
Nội dung Quá trình tô màu là quá trình tạo lực cản, làm giảm tốc độ đến giá trị muốn hoặc đến khi ô tô dừng lại, đồng thời, quá trình giúp ô tô có thể đứng yên trên mong đợi. Bài báo hiển thị ảnh hưởng kết quả của chương trình vận tốc ban đầu và đường dốc đến hiệu quả trên xe tải 1,25 tấn. Kết quả xác định quãng đường giá trị, thời gian phanh, hiệu lực trong các công cụ chuyển đổi điều kiện. Kết quả kiểm tra cơ sở dữ liệu trong đánh giá hiệu quả
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Lê Minh Phụng
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Học lập trình Arduino trên Proteus bằng lưu đồ thuật toán

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Innovating Practice Teaching Methods At Vinh Long University Of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Xây dựng phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực tại trường đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Phan Hoàng Mau, Đặng Duy Khiêm, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Ban giám hiệu

Difficulties Faced by Students in Speaking English at Vinh Long University of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Lê Văn Điệp, Phạm Minh Trung

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Recursive Join Processing In Big Data Environment

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ, Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 259

Số truy cập trong tháng: 83187

Tổng số truy cập: 429964

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn