Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Đánh giá về cách mô tả "Mệnh đề quan hệ" trong một số sách ngữ pháp Tiếng Anh phổ biến

# Chi tiết
Tên bài báo Đánh giá về cách mô tả "Mệnh đề quan hệ" trong một số sách ngữ pháp Tiếng Anh phổ biến
Tên tạp chí Thông tin Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2016
Đường link
Số phát hành 01
Nội dung
Tác giả Lâm Thái Quang
Đơn vị Trung tâm Ngoại ngữ
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phân tích hiệu suất nhiệt của chu trình Carnot

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Quality and storage stability of fish tofu as affected by duck albumen hydrolysate-epigalocatechin gallate conjugate

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Trần Hồng Quân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Design and Manufacturing of a Non-Standard Chain Parts for a Chain Conveyor for a Harvest Shallot: A Case Study

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 547

Số truy cập trong tháng: 10850

Tổng số truy cập: 200533

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn