Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học A Study on Influence of Input Parameters on Surface Roughness in PMEDM Cylindrical Shaped Parts

# Chi tiết
Tên bài báo A Study on Influence of Input Parameters on Surface Roughness in PMEDM Cylindrical Shaped Parts
Tên tạp chí Applied Mechanics and Materials
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link A Study on Influence of Input Parameters on Surface Roughness in PMEDM Cylindrical Shaped Parts
Số phát hành 1018
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Bui Thanh Danh, Nguyen Van Cuong)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Investigation of the fcnc processes in the 3-4-1-1 model

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2022

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số ngoại lực đến độ bền khung xe HYUNDAI MIGHTY 75S

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Oscillating of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle When Moving on Forestry Road

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Covid-19 Detection Based on Lung Lesion Signs in Big Data Processing Environment

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Thị Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Khảo nghiệm động học, động lực học thiết bị làm đất và lên liếp trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 141

Số truy cập trong tháng: 83069

Tổng số truy cập: 429846

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn