Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Multi-Objective Optimization of Surface Roughness and Electrode Wear in EDM Cylindrical Shaped Parts

# Chi tiết
Tên bài báo Multi-Objective Optimization of Surface Roughness and Electrode Wear in EDM Cylindrical Shaped Parts
Tên tạp chí Applied Mechanics and Materials
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1018.59
Số phát hành 1018
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Bùi Thanh Danh, Nguyễn Văn Cường)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO CHÁY BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu độ bền khung sát xi xe tải bằng phần mềm Ansys workbench

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Thực trạng và một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2015

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Phát triển nguồn nhân lực trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long giai đoạn 2018-2023.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Deep Learning-Based Pneumonia Detection Using Big Data Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 207

Số truy cập trong tháng: 18340

Tổng số truy cập: 160774

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn