Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ram cao đến cơ tính của thép 42CrMo làm trục turbine

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ram cao đến cơ tính của thép 42CrMo làm trục turbine
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ram cao đến cơ tính của thép 42CrMo làm trục turbine
Số phát hành 3
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Ngọc Nhân
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của thông số cấu tạo đến thời gian cháy ở động cơ CNC chuyển đổi một xylanh

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Lê Văn Công, Cao Hùng Phi, Trần Đăng Quốc

Đơn vị: Ban giám hiệu

“Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2010

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Tính toán kiểm nghiệm một số thông số động lực học xe Toyota Vios

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Thiết lập mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu hợp tác liên kết trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thiết kế và mô phỏng mạch điện trên internet

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2

Số truy cập trong tháng: 22066

Tổng số truy cập: 164500

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn