Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ram cao đến cơ tính của thép 42CrMo làm trục turbine

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ram cao đến cơ tính của thép 42CrMo làm trục turbine
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ram cao đến cơ tính của thép 42CrMo làm trục turbine
Số phát hành 3
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Ngọc Nhân
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ dịch chanh tươi và hạt chia đến sản phẩm nước dừa chanh sả hạt chia

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Optimization of Manufacturing Time in Surface Grining

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Luu Anh Tung, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, T. Muthuramalingam, Do Duc Trung, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 108

Số truy cập trong tháng: 363

Tổng số truy cập: 70588

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn