Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Hiệu quả công tác giáo dục thể chất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sau 3 năm thực hiện chương trình đổi mới theo hướng có nhiều học phần tự chọn

# Chi tiết
Tên bài báo Hiệu quả công tác giáo dục thể chất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sau 3 năm thực hiện chương trình đổi mới theo hướng có nhiều học phần tự chọn
Tên tạp chí Thông tin khoa học số 04 - 12/2016
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 12-2016
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Phùng Văn Thiện
Đơn vị Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Calculation of Optimum Gear Ratios of Two-Step Worm Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Manh Cuong, Hoang Thi Tham, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Time and temperature dependence of antioxidant activity from soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Trần Minh Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Duong Thi Phuong Lien, Phan Thi Bich Tram, Ha Thanh Toan)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Calculation of Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using a Worm-Helical Gearbox and a Chain Drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Thi Tham, Le Xuan Hung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Khảo sát tính ổn định bộ điều khiển trượt cho hệ thống tuyến tính dựa vào LMI

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc, Võ Huỳnh Trung Toàn, Phạm Thanh Tùng (Thành viên ngoài trường/khác: Lưu Trần Trọng Linh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 3

Số truy cập trong tháng: 11353

Tổng số truy cập: 201036

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn