Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên bộ môn GDTC & GDQP Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên bộ môn GDTC & GDQP Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tên tạp chí Thông tin khoa học số 02
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Phùng Văn Thiện
Đơn vị Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Determination of optimum exchanged grinding wheel diameter when external grinding stainless steels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: hoang xuan tu, nguyen quoc tuan, tran thi hong, luu anh tung, jun gong, vu ngoc pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu so sánh hiệu suất xe hybrid và xe truyền thống trên nền tảng GT-Suite

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Lê Minh, Nguyễn Văn Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Phan Anh Cang, Nguyễn Thanh Hoàng, Trần Hồ Đạt, Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG IOT CHO MÔ HÌNH QUAN TRẮC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 124

Số truy cập trong tháng: 83052

Tổng số truy cập: 429829

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn